Címlap

Zsolnai Anikó

egyetemi tanár

Zsolnai Anikó

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánja

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára

a Magyar Tudományos Akadémia doktora

 

Oktatási és kutatási érdeklődésének fókuszai

Zsolnai Anikó egyetemi tanár, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánja, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának vezetője, az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság elnöke.

Ezt megelőzően a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Neveléselméleti Tanszékének, valamint az SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoportjának alapítója (2009) és vezetője volt. 2021- től 2023-ig az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság alelnöke.

A European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) négytagú vezetőségének tagja 2018-2022 között, 2015-től a szervezet hazai képviselői feladatait látja el. 2016-tól az International Journal of Emotional Education c. folyóirat, 2019-től a European Educational Research Association gondozásában, a Springernél megjelenő könyvsorozat ’Publications on transdisciplinary research in education’ szerkesztőbizottsági tagja.

Fő kutatási területe a szociális viselkedés és a szociális kompetencia összetevőinek, valamint a gyermekkori kötődések pedagógiai vonatkozásainak kutatása. E témában eddig hét könyvet és több mint 160 tanulmányt írt magyar és angol nyelven.

 

Szakmai önéletrajz

 

Elérhetőségek

zsolnai.aniko@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 102. szoba

 

Oktatási tevékenység

EGYETEMI ELŐADÁSOK (angolul és/vagy magyarul)

  • A nevelés elmélete és gyakorlata (PhD képzés)
  • Szociális kompetencia - társas viselkedés (PhD képzés)
  • Szocializáció, érzelmi és társas fejlődés gyermekkorban (PhD képzés)
  • Pedagógiai szociálpszichológia (Neveléstudomány MA)

Kutatási területek

Zsolnai Anikó kutatási területe a szociális viselkedés és a szociális kompetencia összetevőinek, valamint a gyermekkori kötődések pedagógiai vonatkozásainak kutatása. E témában eddig hét könyvet, valamint számos tanulmányt írt magyar és angol nyelven.

A Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek kutatócsoport tagja. A kutatócsoport inter- és multidiszciplináris megközelítésben vizsgálja a társadalom és oktatás pedagógiai, neveléstudományi összefüggéseit.


Pályázatok, projektek, kutatások

Nemzetközi együttműködések, nemzetközi projektekben való közreműködés

2016-2019:    Teaching and Learning in Special Education with Information Communication Technologies - TELESEICT - a 11 európai felsőoktatási intézménnyel indított projektben küzreműködő kutató. (EU-s projekt)

2016-tól:       SURFING THE WAVES - A resilience curriculum for primary schools - (RESCUR) hazai adaptálásának irányítása a programot kidolgozó nemzetközi csoport vezetőjével, Carmel Cefai professzorral, a University of Malta Centre for Resilience and Socio-Emotional Health igazgatójával együttműködve.

2013- 2015:   Social and Emotional Learning in Vocational Education - SELVET - a az öt országot (Anglia, Hollandia, Málta, Magyarország, Németország) érintő projektben közreműködő kutató, valamint szakmai tanácsadó a magyar program kidolgozásában. (EU-s projekt)

2012-2016:    Promoting Inclusion with Cognitive Approach in European Countries (PICA) a hét országot (Anglia, Csehország, Belgium, Magyarország, Spanyolország, Törökország) érintő projektben közreműködő oktató. (EU-s projekt)

2011-2012:    Students' International Social Competence Assessment - SISA - a kilenc országra kiterjedő  összehasonlító kutatásban a magyar vizsgálat vezetője.

2007-2009:    The Value and View of Society in the Educational Systems of Main Religious  traditions - REVACERN - Religions and Values -  a Central and Eastern European Research Network projektben közreműködő kutató. (EU-s projekt)

2005-2008:    A University of Roma „La Sapienza” Pszichológiai karának professzorával, Emma Baumgartnerrel és munkatársaival óvodás korú gyermekek agresszív és proszociális viselkedését mérő  olasz-magyar összehasonlító vizsgálat végzése.

1996-2010:    Folyamatos munkakapcsolat a University of Roma „La Sapienza,” Pszichológia Karán működő, Gian Vittorio Caprara professzor által vezetett kutatócsoporttal. Együttműködésünk során két életkori mintán történt kipróbálással részt vettem a BFQ személyiségteszt gyermek változatának hazai adaptációjának folyamatában.

Témavezetőként irányított kutatási programok

2012-2015: Szociális készségek és képességek diagnosztikus mérése online környezetben (a TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001számú projekt keretén belül)

2013-2014: A szociális kompetencia periodikus mérése (a TÁMOP 3.1.8.-09/1-2010-0004 számú kiemelt projekt keretén belül)

2009-2011: A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei 6–12 éves korban (a TÁMOP 3.1.9-08/01–2009-001 számú projekt keretén belül)

2005-2008:   Az érzelmi és a szociális kompetencia fejlődése óvodáskorban (OTKA)

2002-2004:   Az elsajátítási motiváció szerepe a szociális kompetencia fejlődésében (OTKA)

2001-2003:   A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei a tanárképzésben (KOMA)

1999-2001:   Az iskolás korú gyerekek kötődéseinek szerepe a szociális kompetencia fejlődésében (FKFP)

1997-2000:   A szociális kompetencia fejlettsége kisiskolás korban (OTKA)

1994-1996:   A szociális kompetencia fejlettsége serdülőkorban (OTKA)


Publikációk

A 10 legfontosabb publikáció

Zsolnai Anikó (2018): Kötődés és pedagógia. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Zsolnai Anikó – Kasik László (2017): Online testing of Hungarian children’s prosocial behaviour. International Journal of School & Educational Psychology, Vol. 5. No. 2. 65-73.

Zsolnai Anikó – Kasik, László (2016): Coping strategies and social problem solving in adolescence. In. Surian, A. (ed.): Open Spaces for Interactions and Learning Diversities. Sense Publishers, Rotterdam. 121-126.

Zsolnai Anikó – Lesznyák Márta (2015): Pluralism and values in education in Hungary –changes between 1990 and 2012. Journal of Beliefs & Values, 2. 142-155.

Zsolnai Anikó, Kasik László és Braunitzer Gábor (2015): Coping strategies at the ages 8, 10 and 12. Educational Psychology, 1. 73-92.

Zsolnai Anikó – Kasik László (2014): Functioning of social skills from middle childhood to early adolescence in Hungary. International Journal of Emotional Education, Vol.6, N. 2. 54-68.

Zsolnai Anikó (2013): A szociális fejlődés segítése. Gondolat Kiadó, Budapest.

Zsolnai Anikó, Lesznyák Márta és Kasik László (2012): Preschool children’s aggressive and prosocial behavior in stressful situations. Early Child Development and Care, Vol.181. No.11. 1503-1522.

Zsolnai Anikó (2003): Szociális kompetencia - társas viselkedés.  Gondolat Kiadó, Budapest.

Zsolnai Anikó (2002): Relationship between children's social competence, learning motivation and school achievement. Educational Psychology, Vo1.22. No. 3. 317-330

Teljes publikációs lista

MTMT


Szakmai, közéleti tevékenység

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN BETÖLTÖTT TISZTSÉG

2024-től: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság elnöke

2022-től: MTA Közoktatási Elnökségi Bizottság tagja

2022-től: MTA közgyűlési képviselő

2021-2023: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság alelnöke

2018-2022: Társelnök ENSEC – European Network for Social and Emotional Competence

2017-től: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság tagja

2015-től: Regionális képviselő ENSEC – European Network for Social and Emotional Competence

2010-2014: EAPRIL - European Association for Practitioner Research on Improving Learning in education and professional practice tagja

2009-től: MTA Pedagógiai Bizottsága Nevelésszociológia Albizottság tagja

2002-től: MTA Pedagógiai Bizottsága Pedagógusképzés Albizottság tagja

1999-től: MTA Köztestületének tagja

1991-től: ISSBD - International Society for the Study of Behavioural Development tagja

1990-2005: EARLI - European Association for Research on Learning and Instruction tagja

1989-től: Magyar Pszichológiai Társaság tagja

 

NEMZETKÖZI FOLYÓIRAT ÉS SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG

2022-től: Magyar Pedagógia szerkesztőbizottsági tagja

2016- : International Journal of Emotional Education szerkesztőbizottsági tagja

2016- : European Educational Research Association könyvsorozatának ‘Transdisciplinary Perspectives in Educational Research’ (Springer) szerkesztőbizottsági tagja

2005- : Új kép (Szerbia) szerkesztőbizottsági tagja

2005-2006: Új Katedra szerkesztőbizottsági tagja

1991-1994: Magyar Pedagógia technikai szerkesztője